Noorder Leidsevaart 11, 2182 NA Hillegom

Uitvoer van ecologische adviezen

Als er bij een project een ruimtelijke ingreep wordt uitgevoerd, dan is er in de meeste gevallen een ecologisch onderzoek nodig om te kunnen voldoen aan de Wet natuurbescherming.

De uitkomst van het onderzoek kan zijn dat er ecologische adviezen verplicht worden gesteld die uitgevoerd dienen te worden vóórdat u uw plannen kunt gaan realiseren.

De Tuinecoloog beschikt over de kennis en kunde om de ecologische adviezen uit het rapport conform de verplichte wettelijke en milieuregels uit te voeren. Wij werken voor particulieren, bedrijven en overheden.

Wat kunnen wij verzorgen?

Wij kunnen onder andere de volgende ecologische maatregelen voor u uitvoeren:

Nestgelegenheid Vogels

Door het ophangen van nestkasten kunnen verschillende soorten vogels hun nestgelegenheid behouden of uitbreiden.

tuinecoloog - uitvoer van ecologisch advies - vleermuizenverblijf

Vleermuizenverblijf

Een op de juiste plek opgehangen vleermuizenverblijf biedt een goede schuilplek of broedplaats voor vleermuizen.

Bijenhotel

Bijenhotels zijn speciaal ontwikkeld voor solitaire bijen en ook andere insectensoorten maken er gebruik van.

Paddenpoel

Een paddenpoel is geschikt voor de voortplanting van kikkers, padden en salamanders.

Bloemenweide

Een manier om meer leven aan te trekken zoals bijen en vlinders, is het aanleggen van een bloemenweide.

Verhogen Biodiversiteit

Door gebruik te maken van inheemse en natuurondersteunende planten en bloemen kan de biodiversiteit worden bevorderd.

Hemelwaterafvoer

Door hemelwater op te vangen in een regenton, een vijver of een wadi wordt er slim met water omgegaan.

Vergroening

Compensatie groen, natuurondersteunende hagen of de aanleg van een groen (sedum) dak levert vergroening op.

Bouw of Sloop

Bij bouw, verbouw of sloop.

Kappen of Snoeien

Bij snoeien van bomen of struiken.

Vijver of Waterpartij

Bij aanleg/demping van waterpartijen.

Buitenverlichting

Bij aanleg van buitenverlichting.

Aanleg en Ontwerp

Bij tuinaanleg of landschapsontwerp.

Terras of Oprit

Bij aanleg van een terras of oprit.

Isolatie

Bij spouwmuur- of dakisolatie.

Zonnepanelen

Bij installatie van zonnepanelen.

Ecologische Adviezen

De Wet natuurbescherming vraagt van iedereen om verstoring van beschermde soorten te voorkomen of te beperken tijdens werkzaamheden. In de meeste gevallen wordt begonnen met een ecologische quickscan. Deze quickscan wordt ook wel de Quickscan Flora en Fauna of de Natuurtoets genoemd.

Een ecologische quickscan is een snelle, globale toets naar (potentiële) natuurwaarden. Deze natuurwaarden (beschermde planten en dieren) hoeven op dat moment niet aanwezig te zijn. Maar als de mogelijkheid bestaat dat een bepaalde dier- of plantensoort zou kunnen voorkomen, dan moet er aanvullend onderzoek worden gedaan om zekerheid te krijgen over het al dan niet kunnen voorkomen van een bepaalde soort.

Uit het vervolgonderzoek kunnen adviezen en maatregelen volgen. Deze adviezen dienen eerst uitgevoerd te worden voordat u verder kunt met uw plannen. Want bij overtreding van de Wet natuurbescherming loopt u het risico dat uw werkzaamheden worden stilgelegd, waardoor de uitvoering vertraging oploopt.

De Tuinecoloog helpt u door de ecologische adviezen die voortvloeien uit rapporten van derden voor u uit te voeren, conform de wettelijke en milieuregels zodat uw project voldoet aan de Wet natuurbescherming. Neem voor meer informatie gerust contact op of maak direct een afspraak.
Tuinecoloog logo 1200x1200

Gratis Tuin Quickscan

Doe vrijblijvend onze tuin quickscan en ontdek hoe ecoproof uw tuin is!